Polityka prywatności

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest 5.Smak Tadeusz Lesik, ul. Arbuzowa 14 m 7, 02-747 Warszawa, NIP 9512008819 (zwany dalej Burak Catering Niedietetyczny). Możesz się z nami kontaktować telefonicznie +48 574 544 344 lub mailowo na adres: biuro@burak-catering.pl

Cel przetwarzania Twoich danych

Dane osobowe klientów Burak Catering Niedietetyczny przetwarzane są w związku z realizacją zamówienia na catering dietetyczny lub inną usługę cateringową oraz w celach marketingowych i promocyjnych Administratora Danych. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej udostępnienie ich jest konieczne do realizacji dokonanego przez Ciebie zamówienia.

Każdemu klientowi przysługuje prawo do

  • Dostępu do swoich danych
  • Sprostowania/uaktualnienia danych
  • Ograniczenia przetwarzania danych np. gdy chcesz zamawiać dietę, ale nie interesują Cię wysyłane drogą email oraz sms przez firmę Burak Catering Niedietetyczny oferty promocyjne/marketingowe
  • Prawo do przeniesienia danych
  • Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
  • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych), gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informacja o odbiorcach Twoich danych

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane osobowe następującym grupom:
1. podmiotom przez nas upoważnionym, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych, aby wykonywać swoje obowiązki,
2. podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności, tj. podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, przewoźnikom
3. jeśli wyraziłeś zgodę na przesyłanie informacji handlowych o naszych produktach i usługach, Twoje dane osobowe mogą zostać również powierzone podmiotom trzecim w celu komunikacji marketingowej; powierzenie danych osobowych ma wówczas charakter czysto techniczny i służy wyłącznie do zrealizowania wysyłki informacji handlowej.

Okres przechowywania Twoich danych

  1. Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Twoich zamówień. Po tym czasie Twoje dane mogą być przez nas w dalszym ciągu przetwarzane przez okres przewidziany obowiązującymi przepisami prawa, przede wszystkim z uwzględnieniem okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec nas i jakie mogą przysługiwać nam w stosunku do Ciebie.
  2. Jeśli cofniesz zgodę na przesyłanie przez nas Tobie informacji handlowych o naszych produktach i usługach lub gdy wyrazisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby naszego marketingu bezpośredniego, Twoje dane nie będą już przez nas wykorzystywane do tych celów. W takiej sytuacji Twoje dane mogą być przez nas przetwarzane, ale jedynie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec nas i jakie mogą przysługiwać nam wobec Ciebie

Polityka plików „cookies”

1. Czym jest plik cookie?
W dzisiejszym świecie praktycznie każda witryna internetowa wykorzystuje pliki cookie, czyli ciasteczka. Składają się na nie niewielkie pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Tworzone są przez Twoją przeglądarkę internetową i przechowują ustawienia i informacje potrzebne (a często niezbędne) do prawidłowego działania serwisu internetowego. Przy kolejnych odwiedzinach serwisu z tego samego urządzenia przeglądarka może sprawdzić, czy istnieją pliki cookies przechowujące ważne informację i przesłać je ponownie do odwiedzanej witryny, która wcześniej zapisała ciasteczko w Twoim urządzeniu. Witryna w ten sposób może rozpoznać, że użytkownik odwiedził ją wcześniej i np. dopasować prezentowaną treść do odbiorcy.

Zalety plików cookie
Pliki cookie ułatwiają użytkownikowi korzystanie z wcześniej odwiedzanych przez niego stron internetowych. Jeśli użytkownik korzysta z tego samego urządzenia i przeglądarki co wcześniej, umożliwia to zapamiętanie jego preferencji i pozwala odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Pliki cookies pozwalają tworzyć statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej, to pozwala na ulepszanie jej struktury i zawartości. Pozwalają również na utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki temu każda kolejna podstrona serwisu nie wymaga ponownego logowania.

Kontrolowanie i usuwanie plików cookie
Użytkownik w dowolnym momencie może zmieniać sposób korzystania z plików cookies. Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania użytkownika za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Użytkownik może również z łatwością usuwać pliki cookie, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę. Możliwości zarządzania i usuwania plików cookie różnią się w zależności od używanej przeglądarki. Wszystkie niezbędne informacje Użytkownik może znaleźć wykorzystując funkcję Pomoc w swojej przeglądarce lub odwiedzając stronę internetową http://www.aboutcookies.org/, na której wyjaśniono, jak kontrolować i usuwać pliki cookie w najpopularniejszych przeglądarkach. Pamiętaj, że zablokowanie wszystkich ciasteczek może spowodować trudności w działaniu lub zupełnie uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony.

Jakie pliki cookies wykorzystuje witryna?
Serwis wykorzystuje pliki cookies, które można podzielić w następujący sposób:

„niezbędne” – czyli umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. podtrzymujące sesję po zalogowaniu użytkownika
„funkcjonalne” – pliki umożliwiające „zapamiętanie” wybranych ustawień i wpływające na personalizację interfejsu
„zabezpieczające” – wspomagające zapewnienie bezpieczeństwa
„wydajnościowe” – pliki umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu

Jak zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w przeglądarce?
Informacje dotyczące zmiany ustawień plików cookies w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

Ustawienia plików cookies Internet Explorer
Ustawienia plików cookies Chrome
Ustawienia plików cookies Firefox
Ustawienia plików cookies Opera
Ustawienia plików cookies Safari

Informacje dla urządzeń mobilnych dostępne są na poniższych stronach:

Pliki cookies w Android
Pliki cookies w Blackberry
Pliki cookies w iOS (Safari)
Pliki cookies w Windows Phone

Wykorzystujemy usługę Google Analytics, która legitymuje się własną polityką prywatności:
Polityka ochrony prywatności Google Analytics5